Тоглоом ба сэтгэхүй

ХИСургуулийн харьяа Хүмүүнлэг дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар цар тахалын хорионы үед оюутан суралцагсадтай цахимаар хичээллэхээс гадна 2021-2022 оны хичээлийн ...

БҮТЭЭЛЧ ОЮУТАН 2020

Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн “Багш гадаад хэлний боловсрол” хөтөлбөрийн 4-р түвшний оюутан З.Ууганчимэг Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын оюутнуудын дунд зохион байгуулсан ...

Оюуны шинэ бүтээл

Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн багш БС-ын магистр Ж.Цэцгээ, БМ-ийн докторант Б.Энхтуяа нарын оюуны шинэхэн бүтээл “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ...