Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг байгууллагын ахиц дэвшилд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж ажиллалаа.2022.05.21

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *