ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-СӨБ

2019 оны 12-р сарын 16-ны өдөр ХИС-н харьяа Дархан Хүмүүнлэгийн сургуулийн “Сургуулийн өмнөх боловсролын” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ОНОЛ ПРАКТИКЙН БАГА ХУРАЛ зохион байгуулагдлаа. Тэргүүн байрыг СӨБ-IV оюутан Р.Удвал, Дэд байр СӨБ-IV оюутан Дөлгөөн, Гутгаар байр СӨБ-IV оюутан Б.Дэлгэрмөрөн нар тус тус эзэлжээ. Оюутнууддаа цаашдын судалгаа шинэжилгээний ажилд нь өндөр амжилт хүсье