“ХҮМҮҮНЛЭГ ЗАЛУУС” КЛУБ

Зорилго: Нийгмийн сайн сайхны төлөө зорилго нэгт залуусыг хүмүүнлэгийн үйлсэд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэн тэдний манлайлах чадварыг хөгжүүлэх 

Үйл ажиллагаа:

  • “Сэтгэлгээний дэм” аян
  • “Далайд дусал нэмэр” аян
  • Хүйтэн жавар халуун сэтгэл
  • Витаминжуулах аян
  • Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран төрөл бүрийн сайн үйлсийн аянг зохион байгуулах