СОЛОНГОС ХЭЛ, СОЁЛЫН КЛУБ

Зорилго: Солонгос хэлний чиглэлээр суралцаж байгаа нийт оюутнууд солонгос хэлний мэдлэгийн түвшингээ дээшлүүлж, хамтдаа солонгос улсын өв уламжлал соёлоос суралцах, өөрсдийн мэргэжлийг олон нийтэд таниулахад оршино. 

Үйл ажиллагаа:

  • Анхлан суралцагчдад зориулсан сургалт 
  • Солонгосын соёлын өдрүүд
  • Хангил үсгийн баяр
  • Солонгос мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран төсөлт ажилд оролцох
  • “КОЙКА” манай сургуульд өдөрлөг