“ЛОКОМОТИВ” МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ КЛУБ

Зорилго: Оюутан суралцагчид мэтгэлцээний соёлд суралцаж түүгээрээ дамжуулан харилцааны зөв хандлагаар бусдад эерэгээр нөлөөлөх 

Үйл ажиллагаа:

  • Параламентийн мэтгэлцээн
  • Карл Попперийн мэтгэлцээн 
  • “Локомотив” клубын нэрэмжит мэтгэлцээний уралдаан
  • Төлөвлөгдсөн шийдлүүдийн дагуу мэтгэлцэх дадлага
  • Улс аймгийн болон бүх шатны мэтгэлцээн, илтгэлийн тэмцээнд оролцох