“DARKHAN ENGLISH SPEAKING” КЛУБ

Зорилго: Дархан-Уул аймгийн нийт иргэд, англи хэлний чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд болон сургуулийн нийт англи хэл сурах сонирхолтой оюутан залуусыг дэмжих хөгжүүлэх хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэх болон англи хэлээр яригч орнуудын хэл соёлыг олон нийтэд таниулахад оршино. 

Үйл ажиллагаа: 

  • Гадаад мэргэжилтэнгүүдтэй хамтарсан ярианы дадлага
  • Гадаад мэргэжилтэнгүүдтэй хамтарсан явган аялал
  • Гадаад мэргэжилтэнгүүдэд зориулсан Монголын соёлын өдрүүдэд 
  • Hosting өдөрлөг
  • Орон судлалын өдөрлөг
  • Дэлгэцийн урлагаар дамжуулан хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх