Хятад хэл, соёлын клуб

Зорилго: Хятад хэлний чиглэлээр суралцаж байгаа нийт оюутан залуусыг дэмжих хөгжүүлэх хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэх болон өөрсдийн мэргэжлийг олон нийтэд таниулахад оршино.  Үйл ажиллагаа: 

  • Ханзны баяр
  • Хятад орны соёлын өдрүүд 
  • “Тай Жи Чуан”-ны сар
  • Мэдлэгээ хуваалцах өдөрлөг
  • “Хятад хэлний гүүр” мэдлэг чадварын уралдаан
  • Дэлгэцийн урлагаар дамжуулан хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх