“IT” КЛУБ

Зорилго: Мэдээлэл технологийн эрэлтэт өнөө үед энэ чиглэлийг сонгон судлаж байгаа оюутан сурагчдын IT клубын зорилго нь шинэ тутамд өөрчлөгдөж байгаа шинжлэх ухааны хөгжилтэй хөл нийлүүлэн суралцах явдал юм.  

Үйл ажиллагаа: 

  • Camtasia studio программ ашиглаж цахим сургалтад суралцах
  • Photoshop программ ашиглан зураг засварлах
  • Photoshop программ дээр хэвлэлийн эх бэлдэх
  • Flash программ ашиглан цахим сургалтад суралцах
  • Power point-оос Flash руу хөрвүүлэх
  • Indesign программ дээр ном, сонины эх бэлдэх