СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН “КОД” КЛУБ

Зорилго: Судлаач оюутан залуус судалгааны арга зүйд суралцах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын талаар туршлага солилцож, хамтран ажиллах. 

Үйл ажиллагаа:

  • “Судалгаа арга зүй” лекц
  • Реферат, Аннотац бичих
  • Ангийн ажил бичих
  • Илтгэл бичих
  • “Код” эрдэм шинжилгээний бага хурал
  • Эрдэм шинжилгээний хурал хэлэлцүүлэгт оролцох