НОМТОЙ НӨХӨРЛӨХ “ЦОНХ” КЛУБ

Зорилго: Ном унших хүсэл сонирхолтой номыг дээдлэгч оюутан залуусыг нэгтгэн ном уншихын ач холбогдлыг бусдад түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.  Үйл ажиллагаа:

  • Уншигчийн бага хурал I, II
  • Номын дээж өдөрлөг
  • Номыг анагаацгаая
  • Ном урлахуй
  • Ном солилцоо
  • Тайлант уншлага