БСШУЯам, UNISEF НҮБайгууллагын хүүхдийн сан, ChildFund Korea байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан Монгол улсын хэмжээнд 21 аймгаас 786 багш сурган хүмүүжүүлэгчид оролцсон “Бага насны хүүхдийн хөгжлийн чиг хандлага-сургалтын арга зүй , технологийн хөгжил” Үндэсний и-форум илтгэлийн хэлэлцүүлэгт ХИСургуулийн харьяа Хүмүүнлэг дээд сургуулийн зөвлөх, АБТАжилтан багш Б.Цэцгээгийн илтгэл “Шилдэг 12 “илтгэлийн нэгээр шалгарлаа.