ХИСургуулийн харьяа Хүмүүнлэг дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар цар тахалын хорионы үед оюутан суралцагсадтай цахимаар хичээллэхээс гадна 2021-2022 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил оюутан суралцагсадын сурах таатай орчин бүрдүүлэх ажлыг эхлээд байна.

Энэ ажлын хүрээнд СӨБ-н зөвлөх багш АБТАжилтан Ж.Цэцгээгийн санаачлагаар Сургуулийн өинөх боловмролын мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулсан “Тоглоом ба сэтгэхүй “лаборатори ангийг тохижуулан шинээр нээлээ. Уг ангийн тохижуулалтанд нийт 5 сая гаруй төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.