ХДС-ийн багш нар “Дархан англи хэлний ярианы клуб” нь олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилчидтай хамтарч оюутан залуучуудын англи хэлний чадварыг дээшлүүлэх, тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, суралцагчдын англи хэлний ярианы чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тус клуб нь Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн төсвөөс санхүүжих “Эрүүл мэндийг дэмжих жил”, “Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх жил”, “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил” гэсэн чиглэлээр төслийн тендерт шалгарлаа.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *