Элсэлт бүртгэлийн систем

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна …

Биднийг сонгох шалтгаан

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

ХИС нь дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд:

Бакалавр

Мэргэжлүүд Зэрэг Суралцах жил
1 Англи хэлний багш, орчуулагч Бакалавр 4 жил
2 Хятад хэлний багш, орчуулагч Бакалавр 4 жил
3 Орос хэлний багш, орчуулагч Бакалавр 4 жил
4 Солонгос хэлний багш, орчуулагч Бакалавр 4 жил
5 Багш, математикийн боловсрол Бакалавр 4 жил
6 Мэдээлэл зүйн багш Бакалавр 4 жил
7 Сургуулийн өмнөх боловсрол /Цэцэрлэгийн багш/ Бакалавр 4 жил
8 Санхүү банк Бакалавр 4 жил
9 Бизнесийн удирдлага Бакалавр 4 жил
10 Нягтлан бодох бүртгэл, татвар Бакалавр 4 жил
11 Сэтгүүлзүй Бакалавр 4 жил
12 Эрх зүйч Бакалавр 4 жил

Магистр

1 Бизнесийн удирдлага Магистр 1.5-2 жил
2 Боловсрол судлал Магистр 1.5-2 жил
3 Хэл шинжлэл Магистр 1.5-2 жил
4 Мэдээллийн систем Магистр 1.5-2 жил
5 Эрх зүйч Магистр 1.5-2 жил

Элсэгчид нь бүх мэргэжлийн хувьд ерөнхий шалгалтаар “Шалгалт №1”; “Шалгалт №2”-ын аль нэг 400 оноо ба түүнээс дээш авсан тохиолдолд ХИС-ийн Дархан салбар сургуульд бүртгүүлэх эрхтэй.

Оюутан та бүртгүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
  • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
  •  ЕШ-ын дүнгийн тодорхойлолт;
  •  Сурагчийн хувийн хэрэг (ажиллагсад нийгмийн даатгалын дэвтэр);
  •  Сургуулийн тодорхойлолт
  •  Иргэний үнэмлэх;
  •  Цээж зураг 3 хувь;
  •  Сургалтын төлбөр төлсөн баримт ( Зээл авах, төрөөс хариуцах бол холбогдох бичиг баримтууд, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу төлөгдөх бол эцэг эхийн аль нэгний албан газартай хийсэн гэрээ
Элсэлтийн журам