Сургалтын хөтөлбөрүүд

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна…

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

ХИС нь дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд:

Бакалавр

Мэргэжлүүд

Зэрэг

Суралцах жил

1

Англи хэлний багш, орчуулагч

Бакалавр

4 жил

2

Хятад хэлний багш, орчуулагч

Бакалавр

4 жил

3

Орос хэлний багш, орчуулагч

Бакалавр

4 жил

4

Солонгос хэлний багш, орчуулагч

Бакалавр

4 жил

5

Багш, математикийн боловсрол

Бакалавр

4 жил

6

Мэдээлэл зүйн багш

Бакалавр

4 жил

7

Сургуулийн өмнөх боловсрол /Цэцэрлэгийн багш/

Бакалавр

4 жил

8

Санхүү банк

Бакалавр

4 жил

9

Бизнесийн удирдлага

Бакалавр

4 жил

10

Нягтлан бодох бүртгэл, татвар

Бакалавр

4 жил

11

Сэтгүүлзүй

Бакалавр

4 жил

12

Эрх зүйч

Бакалавр

4 жил

Магистр

1

Бизнесийн удирдлага

Магистр

1.5-2 жил

2

Боловсрол судлал

Магистр

1.5-2 жил

3

Хэл шинжлэл

Магистр

1.5-2 жил

4

Мэдээллийн систем

Магистр

1.5-2 жил

5

Эрх зүйч

Магистр

1.5-2 жил

Элсэгчид нь бүх мэргэжлийн хувьд ерөнхий шалгалтаар “Шалгалт №1”; “Шалгалт №2”-ын аль нэг 400 оноо ба түүнээс дээш авсан тохиолдолд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэг дээд сургуульд бүртгүүлэх эрхтэй.

Оюутан та бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
  • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
  •  ЕШ-ын дүнгийн тодорхойлолт;
  •  Сурагчийн хувийн хэрэг (ажиллагсад нийгмийн даатгалын дэвтэр);
  •  Сургуулийн тодорхойлолт
  •  Иргэний үнэмлэх;
  •  Цээж зураг 3 хувь;
  •  Сургалтын төлбөр төлсөн баримт ( Зээл авах, төрөөс хариуцах бол холбогдох бичиг баримтууд, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу төлөгдөх бол эцэг эхийн аль нэгний албан газартай хийсэн гэрээ