МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургуулийн Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээгээ хүлээн авлаа. Гэрчилгээг Боловсролын Магадлан …

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D011201 хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж ажиллалаа. 2022.05.22-23

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг байгууллагын ахиц дэвшилд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж ажиллалаа.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг байгууллагын ахиц дэвшилд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж ажиллалаа.2022.05.21 …

Олон улсын “ХЯТАД ХЭЛНИЙ ГҮҮР” тэмцээний Монгол улс дахь шалгаруулалт 2022.05.01-ний өдөр Улаанбаатар театрын тайзнаа болж өндөрлөлөө.

Монгол улсад суугаа БНХАУ-ын элчин сайдын яам, Улаанбаатар дахь Хятадын соёлын төв болон МУИС-ийн Күнзийн институтээс Их дээд сургуулийн оюутнуудын …

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн Дээд Сургуулиас зохион байгуулсан Дархан-Уул аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын дунд “МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААН” 2022.05.02-ны өдөр амжилттай болж өндөрлөлөө.

Багш нарын хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж буй хичээлийн арга зүйн шинэ санаа, тэргүүн туршлагыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, багшийн ур чадвар, …

“БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ЗАЛУУСЫН ОРОЛЦОО”  эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг 2022 оны 05-р сарын 05-ны өдөр Засаг Даргын Тамгын Газрын хурлын зааланд ажилттай зохион байгууллаа.

ХИС-ийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль, Дархан-Уул аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас их, дээд сургуулийн …